​•┈┈••✾•🍃🌷•✾••┈┈•

🔥 دنيا طلبي ، عنصر حبط اعمال 
💟پیامبر مهربانی ها ، محمد مصطفی (ص) فرمودند ؛
🔸در روز قيامت گروهي را براي محاسبه ميآورند كه اعمال نيك آنان مانند كوههاي تهامه بر روي هم انباشته است اما فرمان ميرسد كه به آتش برده شوند .
🔹صحابه گفتند : يا رسول الله آيا اينان نماز ميخواندند؟ 

فرمودند : بلي نماز ميخواندند و روزه ميگرفتند و قسمتي از شب را در عبادت به سر ميبردند اما همين كه چيزي از دنيا به آنها عرضه ميشد ، پرش و جهش ميكردند تا خود را به آن برسانند.
📗 لئالي الاخبار ، ص ۴۶۵

موضوعات: خداوند
[شنبه 1397-10-22] [ 11:07:00 ب.ظ ]